UTOPIJA

Dotaći sebe
bojama Kandinskog
drogama i bludima
Barouza
apsurdom Hane Hok
popeti se
sa Tomasom Manom
na Čarobni breg
videti distopiju
sajber očima
Frica Langa
zapomagati sa
Faustom
biti bauhaus svet
vajmarskog utočišta
bledolikih boema
i umreti kao natčovek
u slavu antihrista.

Dodir

Dodir nema čula, ni percepciju. Ima samodovoljnost.

Dodir zna slepu lepotu, neograničenu datim.

Nema simulacije dodira.

Energijom, dodir razbuđuje mrežu nerava; nastaje ekstaza.

Dodir je entropija; mera neuređenosti varijeteta emocija.

Dodir je entropija; katalizator buktinje emocija.

Dodir je odziv dodiru.

Dodir je dvojnost. Dodir je celo.

Ruke su sredstvo ljubavi!

argentina-cave-of-the-hands-pictograph

Cueva de las Manos (Spanish for Cave of the Hands) is a series of caves in Argentina where ancient people painted on the walls starting over 9,000 years ago.