Suživot

Sedi mi na grudima
a ruke mi okraćale,
i pre ko zna kog udaha
puštam poslednji izdah.

Zenice se sužavaju
i izmičem sebi,
a noć se širi
i prostranstvo gubi.

A glava lebi
lamentom nad telom.