Istok na zapadu

Sanjao je skarabeja, inertnog i bez tereta. Dolazio je sa zapada. Proverio je puls. Krv je tekla mirno. Čekao je da mu se oči priviknu na mrak da bi ustao, iako to nije morao da radi. Znao je i zatvorenih očiju gde se šta nalazi. Dok je ležao, zapitao se: koliko večnosti ima do večnosti? Neuronska veza, ponikla u delu mozga zaduženog za budućnost brzo se ugasila, snagom njegovog uma. O budućnosti nije mislio. Razvio je do savršenstva sopstvenu tehniku zamračivanja slika stvorenih iz misli. Kei ih je zvao misao – slike. Nestankom slike, nestajala je i misao, a za njom veza koja ih je spajala. Prošlost je prezreo. Živeo je isključivo sadašnjost, skoncentrisan u tački na pravoj liniji, sa koje se milimetrima pomerao samo do druge tačke u sadašnjosti.

145072-004-A73973AA

Continue reading

Vojevanje

Odbijaju pristanci
koji klimaju glavom
dok im telo zauzima
položaj negodovanja.

I sva ta vojevanja
utrnulog pristajanja i
ustreptalog negodovanja
koja pritisnu glavu do naklona.

Lice je rastrzano,
izobličeno od misi.
Ćuti lice, da ne progovori
izraze unatraške do
trenutka pre susreta
kada su i ramena bila opuštena,
pre stiska ruke i početka novog čina.

Vid

Razdaljina između ordanacije i Vidove kuće bila je relativno velika ili sasvim neznatna. Dok je grabio ka kući, dužim i spretnijim koracima nego inače, razmišljao je o tome koliko jedan metar zaista ima metara kada si u žurbi. Primetio je da je sva nesigurnost iz njegovih koraka nestala. Osvratao se mahnito oko sebe kao da prvi put hoda tim ulicama. Hvatao je sekundama svaki pejzaž svog prigradskog naselja, pamtivši (u žurbi) samo rasčlanjene entitete celine, dominatne veličinom. Drvo, deo pejzaža koji je prošao, dobilo je na oštrini i punoći, izgledalo je veličanstveno, belo i usamljeno. Svi entiteti koji su nekada bili samo obrisi nametali su se izdvojeni suštinom. Svaki ponaosob.

Continue reading

Uviđaj

NADOBUDNA DOBROTA
lažni autoritet
slepilo koje gleda
nesrećna bajka
moralna neistina
celina zakrpa
retro budućnost
izrasla bora
venčanje sa sobom
kraj bez početka
zdravo umišljanje
veštačka neplodnost
pitoma orhideja
ostarela mladost
deponovana istina
avans za palatu
stišnjeno meso
PREIMENOVANJE ZLA.

Herojski strah

Ljudi na margini života
nagutani strahom stradanja
slepe od kopanja rovova
bliži, tako misle,
životu nego smrti.

Sudaraju lavirinte
podzemnih grobnica
oni koji misle da su faraoni,
živi upokojeni.

Njihovi se kraljevski strahovi
ustoličeni na dnu piramide
hvale čojstvom pred decom
čije oči od ruku iznad površine
ni sejači straha više ne vide,
jer ih nema.

Revolucija

Na skupu revolucionara žučno se raspravljalo o revoluciji. Reč je stalno otimana od sagovornika, tako da je sasvim slučajno ostala u ustima poslednjeg koji je, na kraju rasprave, izlazio iz prostorije. Glasno je viknuo, ona se odbi o zid i zabode pravo u korpu za smeće. Paralelno sa raspravom Zemlja je mirno nastavljala svoju revoluciju zagledana u Sunce.