Dionis i Apolon – kultovi života

Unifikacija dnevno-ritualnih pokreta, ponašanja, misli, personifikuje “kult života”, odražavajući pripadanja nečemu usvojenom. Njihovo tumačenje kao simboličnih predstava naših života, preuzetih iz različitih kultova, sugeriše na jednoobraznost ili mogući dualizam. Time se ne pretenduje na ograničavanje, već samo na ukazivanje mogućeg modela. Svi demoni i bogovi, preuzeti iz različitog pa sublimirani u kult života, dobijaju obličje individualnosti. Dionis i Apolon, odnosno njihovi kultovi mogu da posluže kao paradigme života, uzori dve krajnosti na kojima počiva osnova kulta života.

Continue reading

Lhasa de Sela – simbolika vezujućeg

Otkako nas internet era primorava na „upoznavanje“ slanjem emocija i vibracija „preko žica“, komunikacija sa ljudima putem muzike polako postaje imperativ. Neverbalana, eterična a prenosiva interakcija posredno se odvija preko melodije sa kojom je neko identifikovao stanje duha, trenutne aspiracije, negacije, čežnjivosti, ljubavi… Verbalno se naslućuje; praznina između redova zjapi, ostavljena razumu da sudi o osećanjma.

 maxresdefault Continue reading

Povratna zamenica: sebe, se

0028

Jean Miro – Autoportet

„ Da bismo napredovali moramo imati ogledalo“. – Artur Šopenhauer

„Nijedna cena nije prevelika za privilegiju poznavanja sebe“. – Fridrih Niče

Za sebe, zbog sebe, sebi… Ne, ovo nije definicija egocentrizma. I ne, ja nisam solipsista. Ovako se može definisati i metaemocija. Metaemocija kao istinski pohod na autentičnost, nužno obeležen pogibijama i krvarenjima. Saznajni, metaemocija kružni put vrednuje usklađenost emocije (nagona) i reakcije. Njihov sklad počiva na neumornom istrajavanju u svesnoj borbi, a borba iz volje za saznanjem i kanalisanjem. Saznajna borba traje dok trajemo, samo se bojno polje sužava. Jer jednom prihvaćena istina nije zauvek istina.

Continue reading