Hirovi prirode

Sat je zvonio onom upornošću koja  je svojstvena isključivo preciznim mehanizmima. Jednim potezom ruke ga je ućutkala, čineći time prvu jutarnju vežbu. Lagano se pridigla iz kreveta, protegla i iskoračila u ustaljeni sled dnevnog rasporeda. Ritual prvi: razgibavanje, pet Tibetanaca, pozdrav Suncu. Stan u kome je Sana živela imao je dva mala prozora koja su gledala na sever, pa je sunce vešto iscrtala na plafonu.  Dok je vežbala, bila je okružena vremenom. Postavila je satove na svim onim mestima prema kojima je glava bila okrenuta u različitim položajima. Gledanje u običan sat bila je navika proistekla iz dodatnih mera opreza. Svest je već bezrazložno prihvatila namete njenog atomskog sata koji je emitovao talasanja određenih frekvencija i podsticajno gurao telo napred. Završenu vežbu je ubrzala za nekoliko sekundi i ne pogledavši u iscrtano Sunce, svesna da je za toliko kasnila sa ustajanjem iz kreveta. Ritual drugi: tuširanje – 15 minuta, oblačenje uniforme, unapred pripremljene i ispeglane – 2 minuta, kafa – 5 minuta, pahuljice – 3 minuta, šminka – 5 minuta.
Continue reading

Poslednji prizori

Sneg…

Prozor. Sto. Viktor naslonjen u stolici za stolom.
Posmatra sneg i decu koja hvataju pahulje. U snegu ostaju tragovi malih, velikih života. Pahulje namiguju.
Viktor trepnu, okrenu se sa stolicom i zaroni u besprizornu tamu.

Sneg… cvet…

Prozor. Sto. Viktor naslonjen u stolici za stolom.
Posmatra par koji nosi boje proleća u kosi, na usnama, u rukama. Ubiraju cvet predviđanja, pun semena. Ubrani cvet se zatvara.
Viktor trepnu, okrenu se sa stolicom i zaroni u besprizornu tamu.

Sneg…cvet…sunce…

Prozor. Sto. Viktor naslonjen u stolici za stolom.
Posmatra razređene, tople prizore, disanje kože polunage dejovojke. Pore se zatvaraju.
Viktor trepnu, okrenu se sa stolicom i zaroni u besprizornu tamu.

Sneg…cvet…sunce…list

Prozor. Sto. Viktor naslonjen u stolici za stolom.
Posmatra šetače kojima vetar lepi lišće na lice. Bronzani i zlatni šetači izmiču Viktorovom pogledu.
Ne trepće. Pogledom traži šetače. Pogled mu sada seže daleko. Hteo bi napolje. Ali, ukotvljen, Viktor se samo navrnu još dublje u srce zemlje. Uzdrmani temelji sručili su, već napuklu, osamdesetogodišnju kuću na Viktora.
Vreme trepnu i razloži i Viktora i sećanje na njega.

Kvadratura kruga

Parketar je završio gradaciju boja po Aninim instrukcijama. Preuređivanja novog stana krenulo je od perifernih prostorija. Okončano je središtem kuće. Ana je stala na ulazna vrata dnevnog boravka odakle je preglednost bila najbolja i pažljivo osmatrala svaki iznijansirani kvadrat poda. Negde na pola puta skeniranja kvadrata parketa pogled joj se sudario sa ivicom sopstvene senke. Zaobišla je i stala u drugi kraj sobe. Savršeno – zabola se Anina misao u poslednji skenirani kvadrat. Nameštaj je već na svom mestu, samo treba sačekati da ga dopreme. – provukla se misao kroz refleksiju vizije sobe.

Continue reading

Pokretna država

Nivo konfuzije u mislima donekle se stabilizovao ulaskom u stan. I kroz zatvoren prozor čule su se psovke i neartikulisano urlanje nezadovoljne mase štrajkača sa ulice. Sela je i zapalila cigaretu. Nervni sistem je burno reagovao na nikotin već uznemiren bukom koja je na ulici okruživala dok se probijala kroz masu. Po ko zna koji put. Kada će se sve ovo okončati? – pomislila je. Misli o beznađu i dekadenciji naterale su telo da se instinktivno bori za samoodržanjem. Posegla je za papirom na kome je bio broj telefona prijatelja koji je pre par godina otišao za Ameriku. Zgrabila je slušalicu sa stola i okrenula broj. Slušala je dugu zvonjavu ali sa druge strane nije bilo odziva. Tenzija je dostigla vrhunac na ampiltudi, grčeći mišiće u njenom telu. Celo joj je biće vapilo za opuštanjem.

Continue reading

Istok na zapadu

Sanjao je skarabeja, inertnog i bez tereta. Dolazio je sa zapada. Proverio je puls. Krv je tekla mirno. Čekao je da mu se oči priviknu na mrak da bi ustao, iako to nije morao da radi. Znao je i zatvorenih očiju gde se šta nalazi. Dok je ležao, zapitao se: koliko večnosti ima do večnosti? Neuronska veza, ponikla u delu mozga zaduženog za budućnost brzo se ugasila, snagom njegovog uma. O budućnosti nije mislio. Razvio je do savršenstva sopstvenu tehniku zamračivanja slika stvorenih iz misli. Kei ih je zvao misao – slike. Nestankom slike, nestajala je i misao, a za njom veza koja ih je spajala. Prošlost je prezreo. Živeo je isključivo sadašnjost, skoncentrisan u tački na pravoj liniji, sa koje se milimetrima pomerao samo do druge tačke u sadašnjosti.

145072-004-A73973AA

Continue reading

Vid

Razdaljina između ordanacije i Vidove kuće bila je relativno velika ili sasvim neznatna. Dok je grabio ka kući, dužim i spretnijim koracima nego inače, razmišljao je o tome koliko jedan metar zaista ima metara kada si u žurbi. Primetio je da je sva nesigurnost iz njegovih koraka nestala. Osvratao se mahnito oko sebe kao da prvi put hoda tim ulicama. Hvatao je sekundama svaki pejzaž svog prigradskog naselja, pamtivši (u žurbi) samo rasčlanjene entitete celine, dominatne veličinom. Drvo, deo pejzaža koji je prošao, dobilo je na oštrini i punoći, izgledalo je veličanstveno, belo i usamljeno. Svi entiteti koji su nekada bili samo obrisi nametali su se izdvojeni suštinom. Svaki ponaosob.

Continue reading

Alchajmer

U zarozanoj gostionici punoj izumrlog vazduha statirala su sasušena lica. Učestali treptaji otklanjali su bol sa užarenih slepoočnica. Gusta belina i stolovi razdvajali su inertne pozere akta života. Čuli su se glasovi za stolom ophrvani opskurnim, duboki i daleki, jasni jedino bradama. Gostioničar je dolivao život svakom gostu ponaosob, onom frekventnošću kojom je mogao doliveno da naplati. Frekventnost otpijanja života zavisila je od uslovnog refleksa suvih usta, opet svakog ponaosob. Do te gostionice nalazaila se druga, iza nje treća i tako redom. Ko je u kojoj boravio bila je nekada stvar izbora a nekada slučajnosti.
Continue reading

Samojed

Bilo je dva sata ujutru. Niko je sedeo na mostu i gledao neznatne nabore na površini vode vidljive pod jakom mesečinom. Reka je tekla uzvodno ili se Zemlja usmerila na levo. On se i dalje okretao oko svoje ose, potpuno nepomičan. Mirisao je ruke. Iz svake pore izbijao je težak, intenzivan miris ustajalosti. Upio sam sve otrove ove metropole, pomislio je. Celo njegovo biće je negodovalo protiv ove misli. Često je izgovore pretvarao u istinu. Namrštio se ulažući minimalan napor mimikom do već urezanih bora. Grč, ne samo na licu, bio je Nikovo prirodno stanje.

Continue reading

Aut-ista

En En je klikom na dugme isključila prostor višeg reda i projektovala se u piksele. Piksele je ređala kako je htela i pojmila, do uređenosti, do entropije, do ludila, do nove uređenosti. Sebe je uvukla u svaki piksel.  Pikseli su imali osobno prostranstvo, elastičnost. Prijalo joj je tako, da misli osećaj, da ga razvlači, oblikuje. Kada bi obitavala u prostoru višeg reda, u trenucima projekcije u piksele, obitavala bi samo mehanički, zbog cigarete, kafe. Na sve zvuke, čak i one najtiše – do šumova, postala je preosetljiva. Već duže vreme je stagnirala na socijalnoj lestvici druželjublja.

Continue reading

Dečak

Meštani su za kuću govorili da je starija od vremena. Najstarija kuća u Zaumu, svakako. Niko nije imao podatke ni o Vukovim precima. Bez obzira na izgubljene podatke, nikome nije padalo na pamet da preispituje verodostojnost sleda. Sled se ćutke poštovao. Očekivalo se da se iz Vukovog semena, bez obzira da li je on to prihvato, roditi novi Vuk, strešina Zauma i domaćin kuće od blata. I Vuk je to očekivao. Nikada nije ni pomišljao da bi mogao preispitati mogućnost početka novog sleda.

Continue reading