Akcija – opcija – fjučrs

Pročulo se da čovek prodaje identitet. Meštani su vrlo brzo saznali da je identitet na prodaju i poželeli da ga kupe. Međutim, čovek sa identitetom nigde nije mogao biti pronađen, pa je broj informacija o tome gde se identitet nalazio rastao. Novcem koji su spremili za kupovinu identiteta, meštani su počeli da trguju informacijama. Broj informacija kao i broj štampanih novčanica je rastao.  Informacije su, nakon nekog vremena, bile zamenjene akcijama, akcije su zamenile opcije, a opcije fjučrsi. Berza je rasla, novac se gomilao a identitet, složili su se na kraju meštani, nikada nije ni postojao.

Klovnovska posla

Svhvatio je tužni klovn da nikome više nije smešan. Uzeo je, i on, kutiju u koju svi gledaju da vidi ko to bolje zasmejava od njega. Kada je video i od srca se nasmejao te je rešio da ode u penziju. Penzija mu je donela bezbrižne dane smeha. Smejao se klovnovima iz kutije i nije više bio tužan. Nije znao da su kolege iz kutije istinski tugovale.

F60

-Gde sam?
– U bolnici, sine. Bio si dugo u komi.
– Hm… Sanjao sam da nikada ne spavam, jedem GMO meso i da narcisi padaju umesto kiše.
-Sanjao si, sine.
-Jesam li?
-Ne brini. Važno je da si se probudio i da su lekari uspostavili konačnu dijagnozu. Neobjašnjena bolest zavedena pod šifrom F 60. Objasniće je čim budu objasnili sve ostale F-ove sadržane u tvojoj F60. Malo će potrajati.
– Hoću li doživeti izlečenje?
-Spavaj, sine, spavaj.

Revolucija

Na skupu revolucionara žučno se raspravljalo o revoluciji. Reč je stalno otimana od sagovornika, tako da je sasvim slučajno ostala u ustima poslednjeg koji je, na kraju rasprave, izlazio iz prostorije. Glasno je viknuo, ona se odbi o zid i zabode pravo u korpu za smeće. Paralelno sa raspravom Zemlja je mirno nastavljala svoju revoluciju zagledana u Sunce.

Drama u jednom činu

Služavka se iz nabavke vratila nasmejana. Vrpoljila se u ritmu neme muzike. Gospođa je pogledala sa gađenjem.
– Ne drami! – zaurla gospođa.
– Ali mi smo već u drami. Upravo se ispisuje.
Gospođa je pogleda šokirano.
– Jesi li kupila sve što je trebalo? – upita odbojnim glasom.
– Naravno. Znate, napolju pada sneg. Pejzaži su prelepi.
– Ti, tako ružna, govoriš o lepoti.
– Ne govorim o sebi. A i vi ste tako lepi. – odvrati služavka podrugljivo.
– Ne laži kada govoriš istinu. – nakostreši se gospođa.
– Ali to je lažljiva istina. Ona je najiskrenija. – vispreno se oglasi služavka.
Gospođa pocrvene od besa, priđe i udari šamar služavki.
-Udarite i drugi obraz da budem tako rumena i lepa kao i vi.
Gospođa zamahnu i udari svom silinom i po drugom obrazu. Služavka se zatetura do prozora i pogled je odvede pravo do mladića koji je stajao ispred kuće i mahao joj. Suze radosnice joj se pojaviše u uglovima očiju. Služavka uze maramicu i silno dunu u nju.
-Tako, to će te naučiti pameti.
Služavka se okrenu ka gospođi i još radosnije zatrubi u maramicu

Zlo i naopako

 

Šetalo ulicom Zlo. Srete ga naopaki čovek i začuđeno ga osmotri.
Zlo, pa ti ne hodaš ispravno!-reče naopaki čovek.
Kako to mislite?-zapita Zlo.
Pa glava vam je na pogrešnom mestu, pričam sa vašim nogama.
Nemojte, molim vas- brecnu se Zlo. Pa ja oduvek ovako hodam i nekome ne smeta.
Verujte mi na reč- odbrusi naopaki čovek. Evo ja ću vas okrenuti.
I učini to. Tako i Zlo posta naopako, te su ga više primećivali a ono posta sigurnije u sebe.

Osiguranje

Jedan je čovek nakon uspešno završenog školovanja započeo poslovnu karijeru. Nije se ženio, na decu nije ni pomišljao. Naporno je radio kako bi osigurao sebe za budućnost. Nakon tri decenije uspeo da zarađuje dovoljno da je mogao da plati prvu ratu životnog osiguranja. Žena koja je izdala polisu osiguranja mu je čestitala. Pitao se na čemu mu čestita. Sledećeg dana lekar je stavio pečat na izveštaj o dijagnostikovanoj demenciji.