Klovnovska posla

Svhvatio je tužni klovn da nikome više nije smešan. Uzeo je, i on, kutiju u koju svi gledaju da vidi ko to bolje zasmejava od njega. Kada je video i od srca se nasmejao te je rešio da ode u penziju. Penzija mu je donela bezbrižne dane smeha. Smejao se klovnovima iz kutije i nije više bio tužan. Nije znao da su kolege iz kutije istinski tugovale.

F60

-Gde sam?
– U bolnici, sine. Bio si dugo u komi.
– Hm… Sanjao sam da nikada ne spavam, jedem GMO meso i da narcisi padaju umesto kiše.
-Sanjao si, sine.
-Jesam li?
-Ne brini. Važno je da si se probudio i da su lekari uspostavili konačnu dijagnozu. Neobjašnjena bolest zavedena pod šifrom F 60. Objasniće je čim budu objasnili sve ostale F-ove sadržane u tvojoj F60. Malo će potrajati.
– Hoću li doživeti izlečenje?
-Spavaj, sine, spavaj.

Revolucija

Na skupu revolucionara žučno se raspravljalo o revoluciji. Reč je stalno otimana od sagovornika, tako da je sasvim slučajno ostala u ustima poslednjeg koji je, na kraju rasprave, izlazio iz prostorije. Glasno je viknuo, ona se odbi o zid i zabode pravo u korpu za smeće. Paralelno sa raspravom Zemlja je mirno nastavljala svoju revoluciju zagledana u Sunce.

Drama u jednom činu

Služavka se iz nabavke vratila nasmejana. Vrpoljila se u ritmu neme muzike. Gospođa je pogledala sa gađenjem.
– Ne drami! – zaurla gospođa.
– Ali mi smo već u drami. Upravo se ispisuje.
Gospođa je pogleda šokirano.
– Jesi li kupila sve što je trebalo? – upita odbojnim glasom.
– Naravno. Znate, napolju pada sneg. Pejzaži su prelepi.
– Ti, tako ružna, govoriš o lepoti.
– Ne govorim o sebi. A i vi ste tako lepi. – odvrati služavka podrugljivo.
– Ne laži kada govoriš istinu. – nakostreši se gospođa.
– Ali to je lažljiva istina. Ona je najiskrenija. – vispreno se oglasi služavka.
Gospođa pocrvene od besa, priđe i udari šamar služavki.
-Udarite i drugi obraz da budem tako rumena i lepa kao i vi.
Gospođa zamahnu i udari svom silinom i po drugom obrazu. Služavka se zatetura do prozora i pogled je odvede pravo do mladića koji je stajao ispred kuće i mahao joj. Suze radosnice joj se pojaviše u uglovima očiju. Služavka uze maramicu i silno dunu u nju.
-Tako, to će te naučiti pameti.
Služavka se okrenu ka gospođi i još radosnije zatrubi u maramicu

Zlo i naopako

 

Šetalo ulicom Zlo. Srete ga naopaki čovek i začuđeno ga osmotri.
Zlo, pa ti ne hodaš ispravno!-reče naopaki čovek.
Kako to mislite?-zapita Zlo.
Pa glava vam je na pogrešnom mestu, pričam sa vašim nogama.
Nemojte, molim vas- brecnu se Zlo. Pa ja oduvek ovako hodam i nekome ne smeta.
Verujte mi na reč- odbrusi naopaki čovek. Evo ja ću vas okrenuti.
I učini to. Tako i Zlo posta naopako, te su ga više primećivali a ono posta sigurnije u sebe.