***

Pošao čovek na posao i sreo strah. Strah mu reče da kasni i da će ga otpratiti prečicom brže do posla. Od toga dana čovek i strah sastaju se sve ranije a sve češće kasne.