Njemu i svim svetima

Koliko puta moraš sopstvenu misao da spinuješ
da bi istinu govorio?!
Koliko puta ludim sebe da proglasiš
da bi u svoju autentičnost poverovao?!
Koliko puta ljubavi da se okrekneš
da bi istu tražio?!
Koliko puta Narcisa da ubediš
da si ga izmislio?!
Koliko puta da presudiš
da bi tužio?!
Koliko puta sebe da umnožiš
da bi se potvrdio?!
Koliko puta Boga da siluješ
da bi se rodio?!