Procepaj me

Procepaj me!

Ja sam ionako
napuklog zlatnog preseka
nejednaka sam veličina
koja se zibrom ne da upodobiti
prihvatanju sračunatog postojanja.

Procepaj me!
Iskomadaj!

Skupiću se
da u svakom komadu sebe
istrajem bojama
svoju veličinu.
Iza sebe ću ostaviti prazno
ispred sebe ću se osloboditi.

20161105_014328

slikarka: Aleksandra Branković