Osiguranje

Jedan je čovek nakon uspešno završenog školovanja započeo poslovnu karijeru. Nije se ženio, na decu nije ni pomišljao. Naporno je radio kako bi osigurao sebe za budućnost. Nakon tri decenije uspeo da zarađuje dovoljno da je mogao da plati prvu ratu životnog osiguranja. Žena koja je izdala polisu osiguranja mu je čestitala. Pitao se na čemu mu čestita. Sledećeg dana lekar je stavio pečat na izveštaj o dijagnostikovanoj demenciji.

 

Advertisements

Ne zove se

Grebi sluzokožu
našminkanog oklopa i
ćuti vrištanje
da se bolje ne čuješ
snažno ukorenjen
u Ahilovoj peti
odebljale joj kože.

Ne boj se
niko te neće naći.
Ne tražiš se.