Osiguranje

Jedan je čovek nakon uspešno završenog školovanja započeo poslovnu karijeru. Nije se ženio, na decu nije ni pomišljao. Naporno je radio kako bi osigurao sebe za budućnost. Nakon tri decenije uspeo da zarađuje dovoljno da je mogao da plati prvu ratu životnog osiguranja. Žena koja je izdala polisu osiguranja mu je čestitala. Pitao se na čemu mu čestita. Sledećeg dana lekar je stavio pečat na izveštaj o dijagnostikovanoj demenciji.