Račundžija

Na račun račundžije dospeli su računi. Računao račundžija račune, sabrao pa oduzeo većinu da ih pokloni u dobrotvorne svrhe.