Glava

Postoji čovek koji ima dnevnu rutinu. Nije mnogo mislio i kada jeste, nije mislio ništa konstruktivno ni kreativno. Jednoga dana glava mu je otpala. To nije poremetilo njegovu dnevnu rutinu.
(Posvećeno Danilu Harmsu)