Karl Jung – Liber novus: Put u središte sopstva (Liber primus)

“Neka svako ide svojim putem.”

RB_book-2_001a-edit-499x499Pokretačka snaga nastanku Jungove Crvene knjige bile su proročke, osvešćujuće vizije događaja koji će, dobrim delom, realno uslediti, a zatim i simbolični snovi koje je Jung doživeo početkom 20-tog veka. Iz vizija i snova Jung “tone” u sopstvo obujmljeno Duhom Dubine koji ga primorava da kroz aktivne imaginacije priziva Senku da bi ga razgovorom vodila u spoznaju drugačije suštine sopstva – mistične, nesvesne – koju Jung do tada nije poznavao. „Moja suštino, gde si? Čuješ li me? Govorim. Dozivam te – jesi li tamo? Vratio sam se. Ponovo sam ovde. Otresao sam prašinu svih zemalja sa stopala i vratio se tebi, ponovo. “ (C.K. str. 232.) Obličje Senki daju mitološko, simbolično, instinktivno i primordijlano, odnosno individualno i kolektivno nesvesno. Zbog toga, Duh Dubine upozorava Junga da će ga preplaviti pustinja, odnosno Senka koju nije spoznao.

Continue reading