Kažu – deci je najlakše

Kao da ne bih
apsurd u smislu tražila
utapajići ga
u kapljice života.

Kao da ne bih
kožu razvučenu i tešku
na pravu meru
deteta smanjila.

Kao da se ne bih
razuzdanostima bezbriga predavala
trčala gola ulicom
jer se to detetu ne zamera.

Kao da ne bih.

Ali, hej, tamo daleko
čeka doraslost razvučenoj koži
dete koje vreme putuje unazad
a živi unapred.

Aboridžinsko “snevanje”

Tjukurapa ili Vreme Snevanja (eng. Dreamtime) je aboridžinska filozofija stvaranja i razumevanja sveta, suštinski mistična. Vreme Snevanja je trajno, neprekidno i večno – sublim primordijalne prošlosti, sadašnjosti i daleke budućnosti – nazvano i konceptom “vreme izvan vremena”. Aboridžinska mistika stvaranja sveta inicijalno se svodi na verovanje da je u sumraku vremena zemlja stvorena iz nežive tvari koju su neživi entiteti oblikovali, prethodno bezobličnu. Tako je tvar oformila primordijalne ljude, životinje odnosno duhovne pretke koji su imali svoj put stvaranja svega što je priroda, odnosno okruženje. Aboridžini zemlju smatraju inherentnom sopstvu, kao što sopstvo smatraju potpuno inheretnim zemlji i svemu onome što joj pripada.

229651054e13223547449095593ba925

Aboriginal_art_Carnarvon_GorgeSanjarenje (The Dreaming) označava sistem totemskih simbola koji se mogu pojaviti u snu pojedinca. Aboridžini snove ne odbacuju, nego komentarišu njihov značaj u smislu poruka (znanja) koje im preci prenose, a odnose se na prošlost ili budućnost, zbog čega filozofija Aboridžina ima svoju dinamiku, bez obzira na njeno nepromenjeno suštastvo. Snovi se smatraju delom nesvesnog, sadržinski i suštinski potkrepljeni mudrošću prošlog (već odigranog) ili budućeg (odnoga što sledi), tako da referišu na ultimativni, vanvremenski i vanprostorni arhetip.
Srž aboridžinske filozofije je strogo čuvana tajna Aborodžina. Smatra se da su svi Aboridžini, ma kom plemenu pripadali, na ovaj način, spoznajom metafizičkog, bivstvenog, sposobni da komuniciraju na parapsihološkom nivou. Njihova pripadajuća interakcija sa univerzumom je iznad shvatanja današnjeg, “običnog” čoveka.
Svoju filozofiju, ili čak prvu religiju (nastalu pre oko 60 000 godina) Aborižini prenose sa generacije na generaciju putem inicijacije (koja je sveta i potpuno nepoznata), rituala, plesa, tajnih pesama/priča, umetnosti koja se akumilirala iz duhovnih predaka i kanalisala u nove naraštaje.

10231459-Aborigine-Felsmalereien-Namondjok-am-Nourlangie-Kakadu-National-Park-Northern-Territory-Australien--Stockfoto

NourlangieArt

page39kgeadGoorialla ili Dugina zmija (eng. Rainbow Serpent) je majka kreacije sveta, tvari. Povezuje nebo (za koga su Aboridžini verovali da oduvek postoji) i tvar, zemlju. Dugina zmija se smatra najstarijim religioznim amblemom na zemlji (oko 30 000 godina). Njena “božanska” suština je ambivalentna jer je ujedno i kreativna, produktivna i subverzivna. Donosi prirodne rušilačke sile (gromove, oluje…) ali i plodnost zemlje i ljudi.

The rainbow serpent,Aboriginal Rock Painting, Australia, Northen Territory

The rainbow serpent,Aboriginal Rock Painting, Australia, Northen Territory

Wandjina su vrhovni sprirutalni preci, takođe zaslužni za kreiranje zemlje. Wandjine imaju svoja imena i značajne zajedničke karakteristike. Antropomorfni su ali nikada nemaju usta. Prikazi su frontalni, oslikanih glava i ramena, (mada se mogu videti crteži i celih Wandjina). Wandjine nikada nisu prikazane kao individue već uvek grupisani po više njih u liniji.

20A72D87F1C0BEFA9C8BC863283F4EA4

WANDJINAS12

1280px-Wandjina_rock_art