UTOPIJA

Dotaći sebe
bojama Kandinskog
drogama i bludima
Barouza
apsurdom Hane Hok
popeti se
sa Tomasom Manom
na Čarobni breg
videti distopiju
sajber očima
Frica Langa
zapomagati sa
Faustom
biti bauhaus svet
vajmarskog utočišta
bledolikih boema
i umreti kao natčovek
u slavu antihrista.