Emil Sioran – O melanholiji

Svako duševno stanje teži da se prilagodi odgovarajućoj spoljašnjosti ili da spoljašnjost pretvori u viziju primerenu svojoj prirodi. Jer, postoji prisno slaganje između svih uzvišenih i dubokih stanja, između subjektivne i objektivne ravni. Bilo bi apsurdno zamisliti kipući entuzijazam u plitkoj i zatvorenoj sredini; ako bi se to, ipak, desilo, onda bi se moglo svesti na prekomerno obilje, koje bi subjektivisalo čitavu okolinu. Čovekove oči vide u spoljnjem svetu ono što ga u dubini uzburkava. Spoljašnji okvir je ponajviše proizvod subjektivne projekcije, u nedostatku koje duševna stanja i žestoka iskustva ne mogu potpuno da važe. Ushićenje nikada nije samo unutrašnje trošenje, ono, štaviše, prenosi unutrašnju opijenost svetlom u spoljni svet. Dovoljno je posmatrati lice ushićenog da bi primetili sve što njegova duševna napetost uočava i sniva. Intencionalnost unutrašnjih stanja objašnjava kako harmoniju između različitih ravni, tako i potrebu kojom se međusobno uslovljavaju, jer ukazuje na nemogućnost svih stanja da ostanu nepomućena.

Continue reading

Dodir

Dodir nema čula, ni percepciju. Ima samodovoljnost.

Dodir zna slepu lepotu, neograničenu datim.

Nema simulacije dodira.

Energijom, dodir razbuđuje mrežu nerava; nastaje ekstaza.

Dodir je entropija; mera neuređenosti varijeteta emocija.

Dodir je entropija; katalizator buktinje emocija.

Dodir je odziv dodiru.

Dodir je dvojnost. Dodir je celo.

Ruke su sredstvo ljubavi!

argentina-cave-of-the-hands-pictograph

Cueva de las Manos (Spanish for Cave of the Hands) is a series of caves in Argentina where ancient people painted on the walls starting over 9,000 years ago.