Povratna zamenica: sebe, se

0028

Jean Miro – Autoportet

„ Da bismo napredovali moramo imati ogledalo“. – Artur Šopenhauer

„Nijedna cena nije prevelika za privilegiju poznavanja sebe“. – Fridrih Niče

Za sebe, zbog sebe, sebi… Ne, ovo nije definicija egocentrizma. I ne, ja nisam solipsista. Ovako se može definisati i metaemocija. Metaemocija kao istinski pohod na autentičnost, nužno obeležen pogibijama i krvarenjima. Saznajni, metaemocija kružni put vrednuje usklađenost emocije (nagona) i reakcije. Njihov sklad počiva na neumornom istrajavanju u svesnoj borbi, a borba iz volje za saznanjem i kanalisanjem. Saznajna borba traje dok trajemo, samo se bojno polje sužava. Jer jednom prihvaćena istina nije zauvek istina.

Metaemocija je srž saznajnog procesa i put povratka sebi. Zbog toga svaku misao treba ODmisliti, svako osećanje ODživeti. Uplašena misao postaje regresivna i pretvara se u telesnu kočnicu. A onda, tako ukočen, život se halucinira, ne živi se. Zato se na svakom koraku susreće armija provizornih čiji se stilovi menjaju po poslednjoj modi.  Redovi dobrovoljaca čekaju da budu žigosani i prihvaćeni. A pamte se samo lideri. I malobrojni. Oni koji su oslobodili svoju misao i osećanje. Voljno, Armijo!

Pojedini pokušavaju da tok života izraze logičnim sledom brojeva, a zapravo, suština je između njih. Tako formula nije konačna. Individualnost počiva među brojevima; tu se krije život po sebi, za sebe. Početni kod za dešifrovanje života, obitava zarobljen u individualnom prostor-vremenu, svaki za sebe, po sebi. Otkriven, crta šeme života.

A konformizam nudi ustajali komfor jednoobraznosti. Zbijeni redovi…neminovna gušenja. I sve iz straha borbe sa Senkom i sve iz straha krvarenja i sve iz straha primećenosti…

(Ispovest borca).

4 thoughts on “Povratna zamenica: sebe, se

  1. sfyontull says:

    Znače, znače… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s